You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
UAH
  Українська

ua.gifts

  • Ваш кошик порожній!

Публічна Оферта та Політика конфіденційності

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Даний Публічний договір укладається між Продавцем (ФОП Антіпов Денис Геннадійович) та Покупцем (особою яка прийняла положення цього публічного договору) для отримання послуг або купівлі товару, що пропонуються на сайті ua.gifts.

Дана публічна Оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про захист прав споживачів""Про рекламу""Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронний цифровий підпис", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Положення Оферти що суперечать чинному законодавству України визнаються не дійсними.

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства без підписання договору в паперовій формі, на підставі: Публічного договору (далі Оферти) за її правилами та бланку замовлення окрім тих послуг, що відповідно до чинного законодавства не можуть надаватися без підписання договору, у такому випадку акцепт (прийняття) Оферти вважається договором про наміри.

Покупець обирає для себе окремий пакет послуг або окрему послугу або товар відповідно до Оферти або додатку неї відповідно до пропозицій на Ресурсі.

1.                       Визначення понять

1.1.                 Публічний договір (Оферта) – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг / купівлі-продажу через сервіс ua.gifts на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2.                 Акцепт – повна й безумовна згода Покупця на укладення даного Договору, на умовах визначених даним Договором.

1.3.                 Продавець – фізична особа-підприємець Антіпов Денис Геннадійович, який є власником сервісу (сайту,Ресурсу) ua.gifts та надає послуги, продає товари розміщені на Ресурсі.

1.4.                 Сайт ua.gifts – набір веб-сторінок ресурсу ua.gifts (Ресурс).

1.5.                 Покупець – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу ua.gifts, яка зареєструвалась та/або подала заявку, у встановлений Офертою спосіб, на сервісі, якій Продавець надає послуги у відповідності до умов даної Оферти.

1.6.                 Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій та безпосередньо у послугах, що надаються Продавцем.

1.7.                 База спеціалістів – структурований перелік фізичних осіб, які володіють певними навичками та знаннями у сфері продажів та безпосередньо у послугах, що надаються Продавцем.

1.8.                 Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Продавець, за надання певного об’єму послуг для Покупця, за послуги, які надаються Продавцем.

1.9.                 Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.10.             Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.11.             Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.12.             Акаунт – сукупність інформації про Покупця, що ним надана.

1.13.             Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.14.             Файли «cookie» (реп’яшки) – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс передає веб-браузеру Покупця, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Покупця. Файли cookie використовуються для ідентифікації Покупця при наступних відвідуваннях сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Покупця. Покупець може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів Ресурсу.

1.15.             Заявка – звернення Покупця до Продавця, здійснене через Ресурс.

1.16.             CRM-система (Customer Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами) – це прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з Покупцями (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.

1.17.             Utm-мітки – це інструмент, який допомагає передавати в систему аналітики додаткові параметри про джерело трафіку. Це дозволяє рекламодавцеві сегментувати користувачів за певним типом і поведінки, а також аналізувати кінцеву мету продажу.

1.20.             Особистий кабінет – це сукупність облікових даних акаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на Ресурсі.

1.21.             СВШ (система виявлення шахраїв) – система заходів для запобігання дій шахраїв через ресурс ua.gifts.

1.22.             Факсимільний підпис - аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

1.23.             Інші терміни застосовуються у відповідності до законів України, або до загальноприйнятих понять відповідно до словників.

 

2.                       Перелік та опис послуг

2.1.                 Повний перелік товарів та послуг знаходиться на Ресурсі.

 

3.                       Порядок укладення договору, правила надання послуг.

3.1.                 Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.

3.2.                 У випадках коли чинне законодавство України передбачає надання послуг лише з а умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.

3.3.                 Акцептом (прийняттям) Оферти є одним з наступних дій:

·  створення аканту та вхід у особистий кабінет;

·  залишення заявки на отримання послуг на сайті за посиланням Ресурсу та обрання послуг/товарів на Ресурсі;

·  залишення заявки на Ресурсі;

·  оплата послуг на рахунок ФОП Антіпов Д.Г.;

·  направлення форми заявки.

·  надання згоди, шляхом відмічання «я згоден» на електронній формі даної Оферти на Ресурсі.

3.4.                 Продаж товарів та/або надання Послуг надається за умов технічної відповідності Покупець. Уразі, якщо техніка Покупця з якої здійснюється використання Ресурсу не відповідає технічним параметрам (затримка передачі пакетів — не більш ніж 40 мс, нерівномірність змін затримки (джиттер) – не більш ніж 10 мс, втрата пакетів  – не більш ніж 0,5%) Продавець не несе відповідальність за не надання/не належне надання послуг і/або продаж товарів.

4. Права та обов’язки сторін

4.1.                 Обов’язки Продавця.

4.1.1.           Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2 цієї Оферти.

4.1.2.           Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію свою та Покупця.

4.1.3.           Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу.

4.1.4.           При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цією Офертою, терміново повідомити про це Покупця.

4.2.                 Обов'язки Покупця.

4.2.1.           Чітко, ясно і своєчасно визначати Продавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

4.2.2.           Оплачувати товари та /або послуги із зазначенням конкретних послуг та/або товарів в призначені платежу.

4.2.3.           Правильно вказувати свої данні для отримання товарів/послуг.

4.2.4.           Оплачувати послуги, на умовах  та в порядку зазначеному в п. 8 цього Договору.

4.2.5.           Прийняти політику конфіденційності Продавця.

4.2.6.           Визнавати право Продавця ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.2.7.           Акцептування даної оферти є надання згоди на право Продавця на прослуховування та аналіз розмов Покупця для перевірки якості зв’язку.

4.2.8.      Вартість доставки Замовлення оплачується Покупцем окремо кур’єру та/або компанії перевізнику.

4.2.9.      Обирати спосіб доставки відповідно до вибору запропонованому на Ресурсі.

4.3.                 Права Продавця.

4.3.1.           Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання робіт за цією Офертою.

4.3.2.           Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

4.3.3.           Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

4.3.4.           Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Покупцем.

4.3.5.           Ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.4.                 Права Покупця.

4.4.1.           Приймати від Продавця надані послуги/ товари.

4.4.2.           Відмовитись від прийняття наданих послуг/товарів, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

4.4.3.           Отримати від Продавця, у разі необхідності, первинні документи у письмовому вигляді відповідно до п. 5 цієї Оферти.

4.4.4.           Отримати від Продавця, у разі необхідності, рахунок-фактуру в електронному вигляді на електронну пошту яка вказана в заявці.

4.4.5.           Підписати індивідуальний договір (або електронний договір) з Продавцем уразі такої необхідності. При цьому дія правил політики конфіденційності, даної Оферти не скасовуються якщо інше не прописано у такому індивідуальному договорі.

4.4.6.           Переконатися у відповідності  товару/послуг.

 

5.                       Отримання підтверджувальних документів

5.1.                  Отримання первинних документів здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

5.2.                  Факсимільний підпис Продавця є дійсним лише у разі надходження документа з таким підписом з та електронних скриньок Продавця

5.3.                  Акцептуючи даний договір Покупець надає згоду на використання Продавцем факсимільного підпису у первинних документах. Приклад факсимільного підпису та печатки міститься у реквізитах Продавця.

5.4.                  Отримання акту виконаних робіт/видаткової накладної.

5.4.1.           Акт виконаних робіт/видаткова накладна містить інформацію відповідно до чинного законодавства.

5.4.2.           Акт виконаних робіт/ видаткова накладна, може бути складений Покупцем за допомогою спеціальних функцій в особистому кабінеті.

5.4.3.           Акт виконаних робіт/видаткова накладна, вважається прийнятим Покупцем якщо протягом 5 днів після отримання послуг не було надіслано листа з вмотивованим поясненням того чуму саме Покупець не отримав послуги та/або чому саме вважає послуги не отриманими, та з поясненням в чому саме вина  Продавця.

5.4.4.           Акт виконаних робіт/видаткова накладна, видаються лише за запитом Покупця.

 

6.                       Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці

6.1.Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці регулюються політикою конфіденційності (окремий документ), акцептування якої є безумовно обов’язковою умовою прийняття даної Оферти. Політика конфіденційності може вважатися додатком до цієї Оферти.

7.                       Форс – мажорні обставини

7.1.         Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2.         Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

7.3.         Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.4.         Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

7.5.         Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 

8. Розрахунки за надані послуги

 

8.1. Надання Послуг та Товарів за Офертою є платними.

8.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.

8.3. Система розрахунків, що застосовується Продавцем  в розрізі Оферти здійснюється через платіжні системи на Ресурсі, або напряму на рахунок вказаний у оферті із зазначенням призначення платежу та контактних даних.

8.4. Порядок оплати наданих Послуг / Товару, йде за попередньою оплатою шляхом внесення на рахунок коштів через Ресурс на умовах, які передбачені Продавцем якщо інше не передбачене договором що передбачений п.4 Оферти.

8.5. Повернення коштів за неякісно надані послуги/товари здійснюється відповідно до чинного законодавства України, відповідно до закону «Про захист прав споживачів», на рахунок з якого здійснювалася оплата за товар/послугу.

 

9. Заходи проти застосування послуг у шахрайських схемах (СВШ)

 

9.1. Процедури контролю повноти даних.

9.1.1.Процедури контролю повноти даних розроблені для того, щоб переконатися в тому, що всі первинні документи відображені в обліку або виявити документи, які в ньому не відображені. Можуть бути два варіанти реалізації цієї процедури:

-   у системі комп'ютерної обробки даних;

-   у системі паперової обробки даних.

9.1.2. Процедури контролю повноти даних розроблені задля впевненості у тому, що всі первинні документи з господарських операцій прийняті для комп'ютерної обробки або для виявлення документів, які не пройшли обробки. Початкова реєстрація первинних документів з господарських операцій часто передбачає ручне введення даних до комп'ютера.

   У системі паперової обробки даних процедури контролю розробляються для впевненості в тому, що всі первинні документи з усіх господарських операцій внесені у контрольний документ і зареєстровані або що документи загублено чи їх неправильно зареєстровано.

   Незалежно від засобів обробки інформації можна навести операції щодо виявлення помилок, фальсифікації пов'язаних із проце­дурою контролю повноти даних:

— нумерація усіх господарських операцій і їх облік після нуме­рації. Нумерація документів — це бухгалтерська процедура; опера­ція перевірки полягає в тому, щоб дані за всіма пронумерованими документами були відображені повністю;

— перевірка обробки всіх даних методом "перевірочних сум". У базі Покупців Ресурсу така операція може бути проведена шляхом групування документів-джерел і перевірки кількості документів у кожній групі. У системі паперової обробки така операція відбувається шляхом сумування критичних документів, що належать кожній групі перед початком і після обробки даних за операціями. Вважається, що обробка даних проведена правильно, якщо обидві суми однакові. Якщо ж суми неоднакові, треба відшукати помилки, які стали причиною розбіжностей;

— узгодження даних з різних джерел. Прикладом може бути, узгодження за даними кількості отриманих довіреностей і проведених операцій з реалізації товарів;

— визначення достовірності, що інформація з усіх господарських операцій була внесена в документи;

— порівняння вхідних даних з показниками, вказаними в інших документах.

9.1.3. Процедури контролю точності

   Процедури контролю точності необхідні для виявлення помилок, пов'язаних з тим, що дані з кожної господарської операції можуть бути внесені не в повному обсязі, не на відповідний рахунок, несвоєчасно. Перевірка точності внесення даних проводиться для впевненості у тому, що дані точно зареєстровані і введені в базу Покупців Ресурсу, або щоб виявити дані, які були не внесені в базу Покупців Ресурсу.

   У разі перевірок на точність, велике значення мають операції контролю, спрямовані на одержання достовірних даних про те, що господарські операції зафіксовані своєчасно.

   Деякі методи, що використовуються для процедури забезпечення повноти даних, також можуть застосовуватись для процедури контролю точності.

9.1.4. Процедури контролю за дотриманням законності господарських операцій Покупців з третіми особами.

   Процедура контролю за дотриманням законності господарських операцій дає можливість встановити той факт (або встановити його відсутність), що зареєстровані дані з господарських операцій дійсно відображають реальні економічні дії. Таких процедур контролю може бути кілька одночасно використаних, щодо одного Покупця.

   Процедури контролю, що спрямовані на виявлення фіктивних операцій, повинні включати розподіл повноважень за обробки даних.

9.2. Система запобігання шахрайству при отримання скарг.

9.2.1. Продавець після отримання скарги самостійно приймає рішення про застосування системи СВШ щодо Покупця.

9.2.2. Скарги отримані не від Покупців Ресурсу можуть не розглядатися взагалі, окрім випадків передбачених законом.

 

10. Вирішення спорів

У разі отримання послуг які Покупець вважає не якісними клієнт зобов'язаний протягом трьох календарних днів сповістити про це Продавця послуг шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту. Така заявка складається з додержанням наступних правил:

-  Покупець зобов’язаний вказати, які саме послуги були надано не якісно;

-  що вважає не якісно наданими послугами;

-  який пункт цієї Оферти на думку отримувача послуг був порушений Продавцем послуг;

-  які саме виправлення вважає за потрібне внести;

-  надати докази того, що ця не справність сталася не з вини самого отримувача послуг або третіх осіб, або надати обґрунтоване роз’яснення чому саме отримувач послуг вважає що ця несправність є з вини Продавця, а не з вини отримувача послуг або третіх осіб.

   Продавець послуг розглядає дану заявку протягом 30 днів та надає відповідь про розгляд заявки та винесення рішення.

 

11. Реквізити Продавця

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АНТІПОВ ДЕНИС ГЕННАЦІЙОВИЧ

р/р UA293052990000026003026807373

 

Політика конфіденційності

У цьому документі викладені правила збору, зберігання і обробки персональних даних, організованої відповідно до Українського та Європейського законодавств. Справжня Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Стандартних умов і правил сервісу Ua.gifts  і приймається з їх прийняттям. Приймаючи цю Політику конфіденційності, ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних, за правилами опису в ній. Якщо ви не згодні з будь-яким з положень цієї Політики конфіденційності або Стандартних умов і правил Ua.gifts, ви не повинні використовувати сервіс https://my.ua.gifts , будь-які продукти або послуги, що надаються Ua.gifts

Політика конфіденційності регулюється чинним законодавством України та Європейського Союзу про захист персональних даних, зокрема Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції № 108 «Про захист Особи щодо автоматичної обробки персональних даних» та Указу № 1 Комісії із захисту персональних даних від 07.02.2007 р «Про мінімальний рівень технічних і організаційних заходів і допустимого типу захисту персональних даних». Персональні дані відвідувачів використовуються для полегшення користування сайтом відвідувачів, обліку їх інтересів, а також для аналізу поведінки користувачів, в тому числі і в роботі з контрагентами в сфері реклами. Персональні дані використовуються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", " Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ", НД ТЗІ 2.5-010-03" "Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу "

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

 Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Ua.gifts - адміністрація Ua.gifts - власник сервісу(сайту) Ua.gifts що надає послуги/ продає товари через сервіс Ua.gifts

 Користувач – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу Ua.gifts

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Усі інші терміни відповідно до Оферти або до чинного законодавства України.

ПРИНЦИПИ

Принципи захисту даних застосовуються до будь-якої інформації про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Персональні дані із використанням псевдоніму, що можна приписати фізичній особі після використання додаткової інформації, необхідно розглядати як інформацію про фізичну особу, яку можна ідентифікувати. Щоб встановити можливість ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі способи, що будуть використані з високою імовірністю, такі як відокремлення для ідентифікації фізичної особи прямо чи опосередковано. Для встановлення достатньої ймовірності використання способів для ідентифікації фізичної особи, необхідно взяти до уваги всі об’єктивні фактори, такі як витрати та період часу, необхідні для ідентифікації, з огляду на технології, наявні станом на момент опрацювання, і технологічні розробки. Принципи захисту даних, відповідно, не можуть бути  застосовані до анонімної інформації, зокрема інформації, що не стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати, або персональних даних, що стали анонімними у такий спосіб, що суб’єкта даних неможливо чи більше неможливо ідентифікувати. Таким чином цей документ не стосується опрацювання такої анонімної інформації, у тому числі, для статистичних або дослідницьких цілей.

Адміністрація Сайту передбачає що особа яка погоджується на обробку даних має право давати таку згоду ( є дієздатною, повнолітньою тощо)

Фізичні особи можуть бути пов’язані з онлайн-ідентифікаторами за допомогою їхніх пристроїв, додатків, інструментів чи протоколів, зокрема адреса, ідентифікаторів «cookie» (реп’яшків) або інших ідентифікаторів, таких як мітки радіочастотної ідентифікації. Це може залишити підказки, які, особливо в поєднанні з унікальними ідентифікаторами та іншою інформацією, отриманою з серверів, можна використати для створення профілів фізичних осіб та їхньої ідентифікації.

Згоду на оброблення даних Покупець надає шляхом чіткого ствердження, що становить вільно надане, конкретне, проінформоване та однозначне свідчення погодження Покупця на опрацювання його або її персональних даних, зокрема, у формі письмової заяви, в тому числі електронними засобами ( під час створення акаунту заповнення клітинки позначкою, обрання технічних налаштувань для послуг або іншу заяву чи поведінку, що чітко вказують на погодження суб’єктом даних із запропонованим опрацюванням персональних даних). Мовчання, автоматичне заповнення клітинок позначками або бездіяльність, відповідно, не становлять надання згоди. Згода повинна поширюватися на всі види опрацювання даних, що здійснюють для однакової цілі або цілей. У разі, якщо опрацювання передбачає досягнення множинних цілей, згода потрібна для кожної з них. Якщо згоду суб’єкта даних необхідно надати після електронного запиту, у такому разі запит повинен бути чітким, точним та не мати надмірно негативних наслідків для використання послуги, для якої його надають.

Для того, щоб опрацювання було законним, персональні дані опрацьовуються на підставі згоди відповідного суб’єкта даних або на іншій законній підставі, встановленій законом, або іншому нормативно-правовому акті.

Часто на момент збирання даних неможливо повністю визначити мету опрацювання персональних даних тому Виконавець має право на отримання від Покупця додаткової інформації для укладення юридично коректних договорів та угод.

Cайт Ua.gifts  збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Відповідно до п.44 Регламенту (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / ЄC» Опрацювання необхідно вважати законним у разі його необхідності для укладення договору або наміру щодо укладення договору. У зв’язку з цим адміністрація сайту має право отримати у клієнта усі данні що є необхідні персональні данні для укладення договору про надання послуг відповідно до чинного законодавства України. Даний пункт застосовується з урахуванням усіх пунктів цього документа та на підставі законних підстав що регулюються чинним законодавством.

Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях. Згода Користувача виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. Ua.gifts  не несе відповідальності за відомості, які були надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. Даний пункт може застосовуватись лише у разі відповідності такої передачі даних до чинного законодавства що є основую для цієї політики конфіденційності.

Адміністрація сайту Ua.gifts  має право передавати персональні дані на вимогу державних органів ( поліції, суду, прокуратури тощо) якщо такі дані витребувані у відповідному до закону порядку. Також персональні данні можуть бути передані третім особам у разі необхідності для укладення інших договорів але з попередньою згодою Користувача.

Користувач має право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, та має право їх змінювати і реалізовувати таке право вільно та через проміжки часу визначені нормативно-правовими актами що наведенні вище для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її.

 

Користувач має право на стирання своїх персональних даних за письмовою заявою, яке здійснюється без будь-якої безпідставної затримки, також персональні повинні бути стерті без будь-якої необґрунтованої затримки у разі виникнення підстав згідно з статтею 17 Регламентом (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних "GDPR" і скасування директиви 95/46 / EC, Закону України «Про захист персональних даних». Таке право не може суперечити чинному законодавству України ( цивільному, господарському, податковому тощо).

 

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Для реєстрації Користувачу сайту Ua.gifts  запропоновано ввести персональні дані, адресу електронної пошти, номер телефону тощо для реєстрації.

При реєстрації на сайті Ua.gifts  відвідувач надає явну згоду адміністрації сайту на обробку своїх персональних і реєстраційних даних. Якщо Користувач приймає рішення надати свої персональні дані, він тим самим, дає згоду на передачу та зберігання цих даних.

Ua.gifts  залишає за собою право збирати дані про відвідування сайту або з'єднання, які проходять через сайт. Дані відомості можуть містити інформацію про різноманітний контент та тривалість роботи користувача в мережі Інтернет.

Ua.gifts  залишає за собою право зберігати персональні дані протягом розумного та відповідного до закону часу.

При роботі сайту Ua.gifts  використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера відвідувача. У цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Відвідувач може самостійно налаштувати браузер та його додатки таким чином, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку. Файли cookie використовуються, щоб зробити сайт ukranews.сom безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки і їх запуск, а також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умов відвідувачами. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.

За допомогою таких систем як Google Analytics, піксель Facebook та/або інших аналітичних систем Ua.gifts  збирає статистику про відвідування сайту, таку як інформація про відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, країни походження відвідувачів, а також інформацію про спосіб заходу на сайт агентства і т.д. та використовує інші можливості що надають такі сервіси.

Ua.gifts  вживає відповідні заходи безпеки по збору, зберіганню і обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення Вашої особистої інформації.

Ua.gifts  не продає, не обмінює і не здає в оренду особисту інформацію користувачів але може надавати її за попередньою згодою Користувача з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з надання послуг Користувачеві, а також в рекламних цілях третім особам. Ua.gifts  може надавати загальні агреговані демографічні дані, не пов'язані з особистою інформацією, нашим партнерами і рекламодавцям для цілей, описаних вище. Ua.gifts  може використовувати сторонніх постачальників послуг, для допомоги в управлінні бізнесом і сайтом або керувати діяльністю від імені агентства, наприклад для проведення розсилки, статистичних досліджень. Ua.gifts  може ділитися цією інформацією з такими третіми особами для обмежених цілей.

КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

-          надання Послуг Користувачеві;

-          ідентифікація Користувача;

-          взаємодія з Користувачем;

-          надіслання Користувачеві рекламних матеріалів за його згодою, інформації та запитів;

-          проведення статистичних та інших досліджень;

-          обробка платежів Користувача;

-          моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайства, та/або протиправних дій

Ua.gifts  може збирати особисту інформацію, яка добровільно надається вами при:

-          замовленні послуг;

-          участі в лотереї або конкурсі;

-          заповненні наших анкет і опитувальників;

-          реєстрації Покупець на нашому сайті;

-          спілкуванні з нами за допомогою звичайної або електронної пошти або по телефону. За попередженням що розмова може записуватись

Сайт Ua.gifts  в тому числі може збирати, обробляти і зберігати такі дані в разі необхідності та відповідності таких дій до чинного законодавства :

-          ваше прізвище, ім'я, по батькові;

-          поштову та електронну адресу;

-          номер телефону;

-          хронологію надання послуг;

-          розмови в чаті, ваші скарги відносно нашого обслуговування;

-          ваші звернення будь-яким іншим способом до нас;

-          запис розмов з нашими операторами;

-          список послуг, які були запропоновані нами вам під час рекламних кампаній;

Подібна інформація збирається і використовується за вашою згодою, відповідно до чинного законодавства України, в рамках діяльності сервісу Ua.gifts  Інформація не передається і не розголошується третім особам і її використання обмежується цілями, заради яких інформація була зібрана згідно з положеннями цієї Політики конфіденційності. В разі не відповідності частини даної політики діючому законодавству використовуються норми діючого законодавства.